אתר הספרים פרקי הלכה והלכה לתלמיד

.

דף הבית /קטלוג /ושבתה הארץ
ושבתה הארץ

סדרת ושבתה הארץ לשנת השמיטה

אודה ה' בכל לבב כי הפליא חסדו עמי וזיכני להסתופף באוהלה של תורה, לִזְכּוֹת וּלְזַכּוֹת את ילדי ישראל בחיבורים המורים להם בתחילת דרכם את ההלכה אשר יעשון. עתה בסייעתא דשמיא גדולה להגיש בפני המורים והתלמידים תקציר דיני שביעית לדעת את המעשה אשר יעשון.

מצוות השמיטה יכולה להיות מנוף אדיר של אמונה וביטחון בה' יתברך מחד ומנוע לעבודה על המידות הטובות הלכה למעשה. בהתבוננות מעמיקה במצווה זו נוכל להשריש בלב תלמידינו קמעא מסוד סגולתה של ארצנו, מסוד נשמתו של עמנו ומסוד אמונתנו בה' בורא שמים וארץ.

מה בחוברות

תפילתי לבורא עולם שלא תצא מכשלה מתחת ידינו, ולימוד בחוברות אלו יוסיף לידיעת ההלכה ולקיומה באופן השלם ביותר, מתוך התחזקות באמונה בה' ובאהבתו.

בסדרה:

  • ושבתה הארץ לכיתות א-ב
  • ושבתה הארץ לכיתות ג-ד
  • ושבתה הארץ לכיתות ה-ו
  • ושבתה הארץ לכיתות ז-ט


  • Free web hostingWeb hosting
    www.000webhost.com