מתוך ההקדמה במדריך למורה

חוברת זו נכתבה כדי לסייע  למורי כיתה א' ללמד בצורה מקיפה את מקצוע ההלכה.

 

v    מיומנויות - השתדלנו להתאים את הנלמד לרמת הקריאה של תלמיד כיתה א' ממוצע. בחוברת תמצאו משימות המתאימות לתלמידים בתחילת השנה וגם משימות של כתיבה יצירתית המתאימות לסוף שנת הלימודים.

 

v    השתדלנו לפתח מיומנויות רבות החשובות לתלמידי כיתות א' בכלל המקצועות  ויישמנו אותן בלימוד שיעור הלכה.

v    מפרט המיומנויות הנרכשות בלימוד בחוברת:


v     הבנת טקסט הלכתי.

v     הכרת המושגים ביהדות.

v     התאמה והעברת קווים.

v     צביעה לפי מספרים.

v     התאמת ספרה לכמות.

v     התאמת תמונות בעלות צליל פותח זהה.

v     תיאום עין-יד-התמצאות במבוך.

v     חיבור מספרים עוקבים (מנקודה לנקודה).

v     גזירה והדבקה.

v     סידור תמונות ברצף לפי סדר הסיפור.

v     צביעה  על פי הוראות.

v     ציור על פי הדמיון.

v     התאמה בין מילה לבין היפוכה.

v     הבנה ויישום של מושג הנס ע"י ציור.

v     השלמת מילים בעזרת תרמילון.

v     שאלון רב-ברירתי.

v     הבחנה בפרטים בציור.

v     הפנמת מסר ממעשה שהיה.

v     מיון תמונות למקום המתאים בטבלה.

v     דיון כיתתי.

v     שינון בעל פה של ברכות.

v     מציאת מילים בתוך מילה ארוכה.

v     שאלות הבנת הנקרא.

v     פענוח גימטרייה.

v     השלמת פסוק על פי הטקסט ("קלוז").

v     התמצאות בלוח השנה.

v     מציאת הבדלים בין תמונות.

v     הבחנה ומיון בדברים שונים.


 

v    "מעשה שהיה" - בקטעים שונים שיבצנו אגדות חז"ל רלוונטיות. האגדות מסייעות  לחבר את הילדים לעולמם של חז"ל ובנייתם כדמויות מופת בנפש הילד (האוהבים מאוד סיפורים בגיל זה). הסיפורים מובאים בכתב קטן אך בניקוד מלא, הם מיועדים לקריאה לפני הכיתה על ידי המורה או ההורה בבית, וכן עבור תלמידים שכבר יודעים לקרוא.

 

v    פינת דיון כיתתי - לאחר קריאת ה'מעשה שהיה' יש לערוך דיון להפנמת המסרים מהסיפור ולפתח בהם את כללי הדיון ואת הפנמת הקריאה לחיים המעשיים.

v    "הידעתם?" - פינות להעשרה ולהרחבת האופקים בנושאים מגוונים.

 

v    "שאילת הורים או רב בית הספר" - פינה שבה הילדים מבררים וכותבים (בשלב הראשון בעזרת ההורים) את המנהגים הנהוגים במשפחתם. בכיתה אפשר לפתח דיון ומתן לגיטימציה למנהגים השונים של קהילות שונות. המורה תדגיש את היסודות המאחדים את כלל ישראל בקיום המצוות על אף הבדלי המנהגים ביניהם.

 

בברכת התורה

עמוס מימון, מחבר הסדרות- 'הלכה לתלמיד' ו'פרקי הלכה'

יהי רצון שנזכה לקדש שמך בעולם ולא תצא מכשלה מתחת ידינו, אמן.