אתר הספרים פרקי הלכה והלכה לתלמיד

.

דף הבית /קטלוג /ספרים נוספים

ספרים נוספים של המחבר בענייני הגות והלכה לציבור הרחב

תפילת אמת שמע בני שבת לעם
תפילת אמת

הספר 'תפילת אמת' פורס בפני הלומד חומר רב, בצורה קלה המושכת את הלב והשכל, בעניין מעלת מידת האמת וכוחה של תפילה. כדי להתחזק ומתוך כך להתחבר לתורה ולעבודת השם מתוך הוויה של אמת.

הרעיונות נכתבו על רקע השאלות, שבערו ובוערים בקרבנו בנושאים חשובים ויסודיים אלו, ובפרט בקרב הנערים המתבגרים, ומתוך התהיות והמחשבות אשר עברו עלינו במהלך החופש הגדול, לאור גירוש יהודי גוש קטיף מחבל קטיף, בקיץ תשס"ה.

תקופה המאופיינת בחוסר וודאות ובלבול מחד, ומאידך בצפייה ותפילה שהיינו שרויים בה, קטנים וגדולים כאחד.

יש בחיבור זה ניסיון להתמודד נכונה עם כל העניינים המשתמעים והנלווים לאתגרים החינוכיים והאמוניים העומדים לפתחנו.

חיבור זה כולל:

חלק ראשון: "ואני תפילה" - עוסק בבירורים אמוניים בדבקות בו יתברך ובסוגיית התפילה ובמהותה, ברבדים שונים באופן כללי ולאור התקופה בפרט.

חלק שני: "אמת מארץ תצמח" - עוסק בחומרת איסור השקר ובגודל מעלת מידת האמת ובהפנמתה. מידה זו תוביל אותנו ואת תלמידנו לתפילה אמיתית ונכונה, שהיא עבודה שבלב, אשר כל מהותה קרבת א להים, כדברי רבותינו הראשונים.

שני נושאים אלו נידונים בכריכה אחת, כי רב המשותף ביניהם, קניין מידת האמת תכשיר את האדם לעבודה שבלב - לתפילה ראויה יותר, ומתוך כך יגיע לדבקות בו יתברך המוחלטת.

הספר עם כריכה קשה וצבעונית.

כולל 512 עמודים, הנחלקים לתשעים פרקים ( בסי' צדיק).

לפרקי דוגמה מהספר לחץ כאן

הספר קבל את הסכמת וברכתם של גדולי ישראל ושל מחנכים דגולים.

 • הרה"ג הרב אברהם שפירא זצ"ל - ראש ישיבת מרכז הרב (הרב הראשי לישראל).
 • הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר
 • הרה"ג הרב יעקב אריאל שליט"א רב העיר רמת גן.
 • הרה"ג הרב פנחס כהן שליט"א רב העיר נתיבות
 • הרה"ג המקובל הרב יורם אברג'ל שליט"א ראש מוסדות רב פעלים - נתיבות
 • הרה"ג הרב מרדכי גרינברג שליט"א ראש ישיבת כרם ביבנה.
 • הרה"ג הרב זכריה טובי שליט"א ראש הכולל בישיבת כרם ביבנה.
 • הרה"ג הרב שמעול לוי מפמ"ר תושב"ע במשרד החינוך
שמע בני

הספר 'שמע בני' הינו בירורים מוסריים ומחשבתיים על אגרת הרמב"ן המפורסמת. באגרת זו אצר האב לבנו תמצית תכלית האדם בעולמו והנחהו לעסוק תדיר בתורה, תפילה, תשובה והכל מתוך ענווה. הספר מחולק לארבעה שערים: תורה,תפילה,תשובה וענוה. בהם ניסינו להרחיב את דברי קדשו ולעמוד על ההבנות וההנהגות הראויות בארבעה שערים אלו.

הספר עם כריכה קשה וצבעונית.

כולל 444 עמודים.

לפרקי דוגמה מהספר לחץ כאן

הספר קבל את הסכמת וברכתם של גדולי ישראל ושל מחנכים דגולים.

 • הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר
 • הרה"ג הרב שלמה משה עמר שליט"א הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר
 • הרה"ג הרב יעקב אריאל שליט"א רב העיר רמת גן.
 • הרה"ג חיים דרוקמן - יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע
 • הרה"ג הרב פנחס כהן שליט"א רב העיר נתיבות
 • הרה"ג המקובל הרב יורם אברג'ל שליט"א ראש מוסדות רב פעלים - נתיבות
 • הרה"ג מאיר מזוז - ראש ישיבת כסא רחמים
 • הרה"ג הרב מרדכי גרינברג שליט"א ראש ישיבת כרם ביבנה.
שבת לעם

הספר 'שבת לעם' נחלק לשני חלקים.

.

.

חלק ראשון עוסק בביאור יסודות הלכות שבת, ביאור מושגי יסוד בהלכות שבת באופן מעמיק מחד אך בשפה השווה לכל נפש. כדוגמת:אב מלאכה, תולדה, איסורי דרבנן, לא מתכוון, מלאכה שאין צריך לגופה, מקלקל ועוד...

חלק שני מבאר דברי בעלי התוספות במסכת שבת בפרקים נבחרים, בשפה שווה לכל נפש ובטבלאות ותרשימים להמחשה.

לפרקי דוגמה מהספר לחץ כאן

הספר קבל את הסכמת וברכתם של גדולי ישראל ושל מחנכים דגולים.

 • הרה"ג הרב אברהם שפירא זצ"ל - ראש ישיבת מרכז הרב (הרב הראשי לישראל).
 • הרה"ג הרב אליהו בקשי דורון הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר
 • הרה"ג חיים דרוקמן - יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע
 • הרה"ג הרב מרדכי גרינברג שליט"א ראש ישיבת כרם ביבנה.
 • הרה"ג הרב זכריה טובי שליט"א ראש הכולל בישיבת כרם ביבנה.
 • מורי ורבי אבי ר' שמעון מימון


Free web hostingWeb hosting